De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseerden op 18 juni 2015 een themadag over veiligheid en crisisbeheersing.

Preventieve rol onderwijsinstellingen

Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs heeft met diverse workshops tijdens de themadag aandacht besteed aan:

  • de preventieve rol van onderwijsinstellingen bij het herkennen van zorgwekkend gedrag en radicalisering,
  • de noodzaak om hierbij een zorgvuldig proces te hanteren en
  • de aanpak in omringende landen.

Bekijk de presentaties van de workshops: