De strijd in Syrië is een van de aanjagers van het toenemende jihadisme in Nederland. Enkele honderden mensen zijn naar Syrië gereisd en daarvan zijn enige tientallen weer teruggekeerd.

Vooral deze terugkeerders vormen volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een potentieel risico voor de veiligheid.

Risico’s en weerstand

Het rapport Transformatie van het jihadisme in Nederland van de AIVD geeft een beeld van het jihadisme in Nederland, de risico’s ervan en de weerstand die Nederland hieraan kan bieden.

Het actieprogramma integrale aanpak jihadisme komt voort uit dit rapport.