Handreiking veiligheidsbeleid voor internationale mobiliteit 

De werkgroep Internationalisering van Platform IV-HO heeft in samenwerking met Forth Global de Handreiking Internationalisering opgesteld. Deze handreiking voor Integraal Veiligheidsmanagers (IV-managers) bevat adviezen over het inrichten van de governance en het opstellen van beleid voor internationale mobiliteit in het hoger onderwijs. 

Nu na een lange periode de reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis langzamerhand weer worden opgeheven, komen internationale reisbewegingen weer op gang. Incidenten met betrekking tot inkomende en uitgaande studenten, onderzoekers en medewerkers blijven volgens het Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs uit 2021 een reëel risico voor hoger onderwijsinstellingen. Het is daarom belangrijk om handen en voeten te geven aan veiligheidsbeleid voor internationale mobiliteit en daarnaast te blijven monitoren op effectiviteit en het verbeteren ervan. Deze Handreiking voor de beleidsinrichting van internationale mobiliteit bij HO-instellingen dient als hulpmiddel om daarmee aan de slag te gaan.

Lees hier de Handreiking voor de beleidsinrichting van internationale mobiliteit bij HO-instellingen 

IVI-handboek en Handreiking Internationalisering

Het eerder uitgebrachte ‘IVI-handboek’ (Integraal Veilig Internationaliseren) van het Platform IV-HO gaat in tegenstelling tot de bovengenoemde Handreiking Internationalisering meer in op de methodiek achter het nemen van verschillende maatregelen. Ook bevat het IVI-handboek een opzet voor een risicomanagementmodel en gaat het in op het organiseren van informatiebijeenkomsten. De Handreiking Internationalisering legt daarentegen een grotere nadruk op de governance van de instelling, principes en uitgangspunten en de rol van het College van Bestuur. Ook bevat de Handreiking enkele best practices van instellingen die (deels) al handen en voeten hebben gegeven aan hun internationaliseringsbeleid.