Pas wanneer het dan toch misgaat, ontdekt u dat de voorgaande stappen onmisbaar blijken om goed te kunnen reageren op een incident. Heeft u de juiste instrumenten en protocollen paraat en zijn de medewerkers goed geïnstrueerd?

Met crisismanagement en business continuïteitsmanagement (BCM) denkt u van tevoren na over de mogelijke scenario’s om er zo voor te zorgen dat de continuïteit ook in de toekomst zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Instrumenten per thema

Integraal

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Scenariokaart school shooting

Themadag nationale veiligheid en crisisbeheersing

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Starterkit bedrijfscontinuïteit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

Scenariokaart school shooting

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu