Advies veiligheid van meningsvorming en Handreiking controversiële sprekers

Academische vrijheid is de kern van ons hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen stimuleren een cultuur van openheid, debat en vrije meningsvorming tegen het licht van een veilige leer-en werkomgeving.

In het advies over de veiligheid van meningsvorming wordt ingegaan op de relatie tussen goed bestuur en de omgang met polariserend activisme. Klik hier voor het advies.

De Handreiking controversiële sprekers biedt instellingen adviezen voor de professionalisering van beleid en procedures voor de omgang met controversiële sprekers. Op basis van voorbeelden binnen instellingen, geeft de handreiking suggesties en inzicht in dilemma’s. Dit is belangrijk op zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Naast de handreiking is er ook een handige hand-out gemaakt met een overzicht van de procescyclus voor de omgang met externe sprekers. Download hier de hand-out. De Handreiking controversiële sprekers vind je hier.