Op basis van interviews met veiligheidsfunctionarissen van veertien hoger onderwijsinstellingen is gekeken naar wat zij geïmplementeerd hebben op het gebied van zorgwekkend gedrag. Het onderzoek laat zien dat veel instellingen op dit moment nog zoekende zijn naar wat ze hiervoor willen organiseren. Instellingen geven aan baat te hebben bij de onderlinge kennisontwikkeling en –deling via het Platform IV-HO. Dat deze kennisdeling en sturende werking die hiervan uitgaat in lang niet alle gevallen leidt tot beleidsveranderingen komt voornamelijk door een onvolledig beeld van het aantal incidenten. Men ziet mogelijk alleen ‘het topje van de ijsberg’. Voor een goed inzicht van de totale omvang van casuïstiek die aan deze incidenten voorafgaat kampen instellingen met vergelijkbare uitdagingen. In “Het topje van de ijsberg” komen deze behoeften en uitdagingen uitvoerig aan de orde. Met de inzichten uit dit rapport kunnen instellingen verder bouwen aan hun ondersteuning bij toekomstige casuïstiek.

Zie hier het rapport “Het topje van de ijsberg.”