Na het succes van OZON organiseert het programma Integrale Veilig Hoger Onderwijs in samenwerking met SURFnet en SURFcert weer een cyber-crisisoefening. Het zal dit jaar minder groots worden aangepakt met een kortere table top oefening van 1 a 2 uur. Alle bij SURF aangesloten instellingen kunnen meedoen aan de NOZON oefenweken van 2 t/m 13 oktober 2017. Onderstaand alle informatie over deelname en wat NOZON inhoudt.

Wat houdt het in?
In week 40 of 41 kan iedere instelling die mee wil doen een cyber-crisisoefening organiseren met behulp van aangeleverde voorbeeldscenario’s die zij zelf kunnen aanpassen. Het gaat hierbij om een tabletop oefening van 1 a 2 uur op strategisch of juist IT/technisch niveau.

Het zal geen grootschalige oefening zijn: elke instelling kan zelf beslissen wanneer deze oefening het best kan worden gehouden en de scenario’s worden zo gemaakt dat ze met een beperkt aantal mensen in één kamer kunnen worden gespeeld.

Wat wordt er centraal geregeld?
De volgende zaken worden centraal geregeld:
– Twee uitgewerkte scenario’s: één op strategisch en één op IT-niveau;
– Een evaluatie vragenlijst waarmee elke instelling het meeste uit een oefening kan halen;
– Een training over het leiden, waarnemen en opzetten van een oefening. Deze training zal plaatsvinden op 28 juni;
– Een wiki en mailinglijst om het uitwisselen van ideeën etc. te bevorderen;
– Standaard spelregels en briefing voorafgaand aan de oefening;
– Een centrale evaluatie op 31 oktober.

Wat moet de instelling zelf regelen?
Het volgende moet door de deelnemers zelf worden geregeld:
– Het aanwijzen van een oefenvoorbereider en een waarnemer;
– Het bepalen van eigen oefendoelen;
– Het organiseren van de oefening binnen de instelling;
– Het aanpassen van de voorbeeldscenario’s naar de context van de eigen instelling;
– Het leiden, het waarnemen en het evalueren van de oefening binnen de eigen instelling.
– Alle injects ten tijde van de oefening.

De oefenvoorbereider zal zo’n 30 uur kwijt zijn aan het organiseren, uitvoeren en evalueren van de oefening.*

De toegevoegde waarde van deze opzet is dat het wiel niet door elke instelling individueel hoeft te worden uitgevonden, deelnemers kunnen sparren over de manieren waarop de oefenscenario’s kunnen worden aangepast of uitgebouwd, dat deelnemers een stok achter de deur hebben om echt te gaan oefenen en dat er samen kan worden geëvalueerd en geleerde lessen kunnen worden uitgewisseld.

Wanneer is het?
Binnen de weken van 2 t/m 13 oktober kunnen instellingen zelf beslissen wanneer ze willen oefenen.

Inschrijven?
Instellingen kunnen zich inschrijven vanaf heden tot en met 12 juni 2017 door te mailen naar charlie.vangenuchten@surfnet.nl. Inschrijven betekent dat op 28 juni de beoogde spelleider en waarnemer van de instelling de training bijwonen, in de periode van 2 t/m 13 oktober de oefening wordt uitgevoerd door de instelling en op 31 oktober bij de plenaire evaluatie wordt bijgewoond door de spelleider en/of waarnemer. Verder worden de spelleider en waarnemer bij inschrijving toegevoegd aan de maillijst en wiki om ideeën met andere oefenende instellingen te kunnen uitwisselen.

De oefenmaterialen worden aan iedereen beschikbaar gesteld. Het is dus ook mogelijk om op een later tijdstip zelfstandig een oefening te organiseren op basis van dit materiaal. Het is dan niet nodig om als instelling in te schrijven.

Kost het wat?
Naast de uren die in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie worden gestoken kost deelname niets.
Verder nog vragen?

Mail of bel Charlie met alle overige vragen. Contact info: charlie.vangenuchten@surfnet.nl, 0610104326.

* Er zal in ieder geval 5 uur gaan zitten in de training, 2 uur in het uitvoeren van de oefening en 2 uur in de centrale evaluatie. De overige uren zullen gaan zitten in het aanpassen van de scenario voor de instelling, het organiseren van alle randzaken van de oefening en het betrekken van alle relevante mensen bij de oefening. Afhankelijk van hoe ingewikkeld je de oefening wil maken kan dit aantal uren lager of hoger uitvallen.