Een e-learning voor het onderbuikgevoel

Op 29 mei presenteerde speciaal rapporteur Naima Azough haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals aan minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris van Rijn (VWS). In het rapport wordt onder meer de professionele eenzaamheid aangekaart op het gebied van zorgwekkend gedrag waarmee docenten en andere professionals te kampen hebben. Zij maken bijvoorbeeld agressief gedrag mee in hun contact met studenten, of hebben vermoedens van radicalisering of suïcide, terwijl niet altijd de tools en ondersteuning vanuit de instelling voorhanden zijn om hiermee om te gaan.

Om professionals en de instellingen zelf te ondersteunen en meer kennis en kunde te geven over wat zij kunnen doen bij studenten met zorgwekkend gedrag lanceerde het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) daarom gelijktijdig met de presentatie van het rapport een e-learning over dit onderwerp.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de problematiek die zich onder studenten voor kan doen. Begin januari 2017 maakte het Bureau Studentenartsen bijvoorbeeld bekend dat zelfdoding de tweede doodsoorzaak onder studenten is. Er zijn daarnaast in de media voldoende voorbeelden bekend geworden van studenten die geweld pleegden of uitreisden naar Syrie. De aanslag in Manchester werd gepleegd door een student.

Als docent zie je dagelijks studenten waarbij je een onderbuikgevoel hebt. Negen van de tien keer is er niets ernstigs aan de hand, maar het is belangrijk om te weten dat je in gesprek kunt gaan met de student en je collega’s om te zorgen dat je onderbuikgevoel niet onbeantwoord blijft,” aldus Halima Maakoul, docent van het jaar HvA 2016. De e-learning zorgwekkend gedrag is specifiek gericht om docenten vertrouwen te geven in hun eigen professionaliteit en een handelingskader te bieden als zij met deze problematiek te maken krijgen.

De e-learning is te bereiken via https://integraalveilig-ho.nl/elearning-zg/ en is gemaakt door een team veiligheidsexperts en onderwijskundigen verbonden aan het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs.