Handreiking Governance van Privacy

Naar aanleiding van de position paper Governance van Cybersecurity & Kennisveiligheid heeft het Platform IV-HO een aanvullende handreiking opgesteld over de governance van Privacy. Deze handreiking is opgesteld met KPMG en mede tot stand gekomen door bijdragen van de onderstaande functionarissen gegevensbescherming:

Klik hier voor de handreiking Governance van Privacy.

Achtergrond en doel van deze handreiking

Privacy en cybersecurity worden de afgelopen jaren gezien als belangrijke thema’s in de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid en het crisismanagement van hogescholen en universiteiten. Het creëren van een veilige digitale leer- en werkomgeving die bestendig is tegen inbreuken en waar zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan is een uitdaging waarmee alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen te maken hebben. In het Covid-19-tijdperk is deze veilige digitale omgeving zelfs een onmisbare randvoorwaarde voor de integriteit en continuïteit van de primaire onderwijs- en onderzoeksprocessen.

Om een veilige omgeving voor onderwijs en onderzoek onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur te waarborgen, is een sterke privacygovernance essentieel. Deze handreiking biedt praktische adviezen over hoe u uw privacygovernance kunt versterken en daarmee de privacybescherming naar een hoger plan kunt tillen.

Download de handreiking hier.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen