Netwerkbijeenkomst Noord Nederland 01-12-2017

Integrale Veiligheid / Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland op vrijdag 1 december 2017

Tijdstip: 09:30-13:00. De bijeenkomst is inclusief lunch en gelegenheid tot nabespreken van de
bijeenkomst.

Het gebruik van geweld of de dreiging en bereidheid om geweld te gebruiken zijn risico’s die ook
van toepassing zijn op mbo- en ho-instellingen.

Deze onderwijsinstellingen kunnen echter bij deze risico’s een belangrijke preventieve rol spelen.
Hiervoor is het van belang om bij zorgwekkend gedrag en radicalisering van studenten het
signalerend vermogen van medewerkers te vergroten en hen te ondersteunen met een duidelijk
handelingsperspectief.

Instellingen doen dit vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
betrokkenen zelf, de directe omgeving van de instelling en de mensen die daarin studeren of werken.

De Rijksuniversiteit Groningen nodigt u uit voor een netwerkbijeenkomst over dit onderwerp. Het
programma bestaat uit twee inhoudelijke bijdragen van professionals en het gesprek hierover.

Paul Goossens zal als projectleider Zorgwekkend Gedrag vanuit het programma Integrale Veiligheid
Hoger Onderwijs (IV-HO) een presentatie geven over de aanpak die voor het hoger onderwijs is
ontwikkeld (zie ook https://www.integraalveilig-ho.nl/). Daarnaast zal Frank Smilda zijn kennis met
ons delen vanuit het perspectief van de Nationale Politie.

Graag nodigen wij professionals uit het onderwijsdomein uit voor deze bijeenkomst. Weet u in uw
werkomgeving nog andere geïnteresseerden, dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

U kunt zich tot uiterlijk 27 november a.s. aanmelden bij Greet Vlaskamp, e-mailadres
g.j.vlaskamp@rug.nl onder vermelding van instelling, naam en functie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit
Groningen aan de Broerstraat 5 te Groningen. Het definitieve programma ontvangt u na aanmelding.
Met collegiale groet,
Elmer