Verslag bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering

Met een uitwisseling, stage of semester in het buitenland verrijken studenten hun leerervaring. International offices bij universiteiten en hogescholen zetten zich voor dit doel met veel energie in, maar daarbij speelt wel de vraag hoever de verantwoordelijkheid reikt voor hun studenten in het buitenland wanneer zij betrokken raken bij een natuurramp, ongeluk of (gewelds)incident. Op 23 juni kwamen medewerkers van 25 verschillende universiteiten en hogescholen samen met ISO, LSVb, Nuffic en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het te hebben over crisismanagement en de zorgplicht van universiteiten en hogescholen voor studenten in het buitenland.

Uit de bijeenkomst bleek dat er grote behoefte is aan meer samenwerking op dit gebied. Om dit te faciliteren en concrete stappen te zetten heeft het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs een mailinglijst en online community gemaakt waar alle medewerkers van international offices vragen en best practices op het gebied van veiligheid uit kunnen wisselen. Daarnaast is er een werkgroep opgericht om kaders te bepalen voor gezamenlijke tools en oplossingen, zoals een 24/7 contact center om studenten in geval van nood bij te kunnen staan. Over dit onderwerp wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd in december.

Om toegevoegd te worden aan de community ‘veiligheid en internationalisering’ en om een uitnodiging te ontvangen voor volgende bijeenkomsten kunt u contact opnemen met charlie.vangenuchten@surfnet.nl.