Blog en jaarverslag Integrale Veiligheid vanuit Hogeschool Rotterdam

Omdat Integrale Veiligheid ook een bestuurlijk thema is wijdde Ron Bormans, voorzitter van het CvB van de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de stuurgroep IV-HO, een blog aan dit thema. Benieuwd wat hij te zeggen heeft? Lees hier zijn blog.

Integrale veiligheid is niet alleen een thema voor de professional, de BHV-ploegleider, de veiligheidsadviseur of de CISO, maar ook van de bestuurder van een hogeschool of universiteit. Want integrale veiligheid is keuzes maken. Welke veiligheidsmaatregelen tref je wel, maar ook welke tref je niet? Effectief is niet hetzelfde als efficiënt en proportioneel. En omdat je toch niet alles kan of wil voorkomen, wat doe je als er een incident of crisis plaatsvindt? Is je crisisorganisatie dan op orde?

Laat je ook inspireren door het Jaarverslag Integrale Veiligheid van de Hogeschool Rotterdam. Met dit openbare verslag laat de HR zien dat veiligheid en verantwoording bij elkaar horen. Dit jaarverslag kunt u hier terugvinden.

Verslag crisisoefening NOZON

Van 2 tot en met 13 oktober hebben 31 onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen een oefening op IT en/of strategisch niveau uitgevoerd in het kader van de NOZON weken, die werden georganiseerd door Integraal Veilig Hoger Onderwijs in samenwerking met SURFnet.

De insteek NOZON was simpel: zoveel mogelijk instellingen op weg helpen om een realistische table top oefening uit te voeren en ze een stok achter de deur geven om daadwerkelijk te gaan oefenen. Alle instellingen die meededen kregen twee voorbeeldscenario’s, een handleiding voor het opzetten van een oefening en een trainingsdag voor hun oefenleider en waarnemer. Daarnaast werden alle instellingen ingedeeld in een buddygroep, om het sparren over scenario’s en opzet zoveel mogelijk te bevorderen. Na de trainingsdag was het aan elke instelling om zelf de oefening op te zetten en uit te voeren, met als enige afspraak dat het in de eerste twee weken van oktober moest gebeuren.

De oefeningen waren overal zeer succesvol, met een groot aantal leerpunten waar de deelnemende instellingen mee aan de slag kunnen. Alle deelnemers vonden het nuttig om te oefenen en zouden de volgende keer weer mee doen. De handleiding, scenario’s en tips die uit NOZON zijn voort gekomen, zijn beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in deze documenten neem dan contact op met Secretariaat@integraalveilig-ho.nl.

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland 01-12-2017

Integrale Veiligheid / Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Netwerkbijeenkomst Noord Nederland op vrijdag 1 december 2017

Tijdstip: 09:30-13:00. De bijeenkomst is inclusief lunch en gelegenheid tot nabespreken van de
bijeenkomst.

Het gebruik van geweld of de dreiging en bereidheid om geweld te gebruiken zijn risico’s die ook
van toepassing zijn op mbo- en ho-instellingen.

Deze onderwijsinstellingen kunnen echter bij deze risico’s een belangrijke preventieve rol spelen.
Hiervoor is het van belang om bij zorgwekkend gedrag en radicalisering van studenten het
signalerend vermogen van medewerkers te vergroten en hen te ondersteunen met een duidelijk
handelingsperspectief.

Instellingen doen dit vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
betrokkenen zelf, de directe omgeving van de instelling en de mensen die daarin studeren of werken.

De Rijksuniversiteit Groningen nodigt u uit voor een netwerkbijeenkomst over dit onderwerp. Het
programma bestaat uit twee inhoudelijke bijdragen van professionals en het gesprek hierover.

Paul Goossens zal als projectleider Zorgwekkend Gedrag vanuit het programma Integrale Veiligheid
Hoger Onderwijs (IV-HO) een presentatie geven over de aanpak die voor het hoger onderwijs is
ontwikkeld (zie ook https://www.integraalveilig-ho.nl/). Daarnaast zal Frank Smilda zijn kennis met
ons delen vanuit het perspectief van de Nationale Politie.

Graag nodigen wij professionals uit het onderwijsdomein uit voor deze bijeenkomst. Weet u in uw
werkomgeving nog andere geïnteresseerden, dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

U kunt zich tot uiterlijk 27 november a.s. aanmelden bij Greet Vlaskamp, e-mailadres
g.j.vlaskamp@rug.nl onder vermelding van instelling, naam en functie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit
Groningen aan de Broerstraat 5 te Groningen. Het definitieve programma ontvangt u na aanmelding.
Met collegiale groet,
Elmer

Extra data workshop ‘Integrale Veiligheid, ja! Maar hoe dan?’

In verband met het grote aantal aanmeldingen voor de workshop ‘Integrale Veiligheid, ja! Maar hoe dan?’ is besloten om enkele extra data te plannen waarop u deze workshop kunt volgen. De workshop wordt op onderstaande data aangeboden:

09-03-2018

18-05-2018

De uitnodiging voor deze workshop vind u hieronder:

‘De term Integrale Veiligheid wordt vaak gebruikt, maar wat houdt het precies in, wat zijn de voordelen ervan en hoe kunt u binnen uw eigen instelling een integraal veiligheidsbeleid invoeren? Om op deze en vele andere vragen een antwoord te geven organiseert het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) op 9 maart 2018 en op 18 mei 2018 van 10:00 – 16:00 uur een workshop Integrale Veiligheid in Utrecht.

Tijdens deze workshop zal Integraal Veiligheidsmanager Timo Stortenbeker u aan de hand van zijn jarenlange ervaring meenemen in wat precies bedoeld wordt met Integrale Veiligheid. Hierbij zal met u besproken worden wat een integrale aanpak betekent voor de veiligheid in het onderwijs en wat het betekent voor bestuur, beleid en de operatie binnen uw instelling. Daarna gaat u in de workshop actief aan de slag met de vraag wat een integrale aanpak voor uw onderwijsinstelling kan betekenen.

Tijdens deze workshop zult u dan ook veel zelf aan het werk zijn! Aan de hand van theorie, maar vooral ook veel praktijkvoorbeelden, brengt u in kaart waar de mogelijkheden en kansen liggen voor uw instelling en aan het einde van de workshop heeft u een concreet handelingsperspectief en kunt u aan de slag.

Heeft u na de workshop toch nog vragen over hoe u zelf verder kan met integrale veiligheid? Dan biedt het programma IV-HO u en uw instelling de mogelijkheid een adviesgesprek aan te vragen, uiteraard kosteloos, want het programma IV-HO is van en voor ho-instellingen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deelnemen aan deze interactieve workshop? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar klaasjan.boon@surfnet.nl. Om de workshop persoonlijk te kunnen maken en voldoende aandacht te kunnen schenken aan een aanpak die aansluit bij uw instelling is er per workshop een maximum van 15 deelnemers.’

Consultancy voor instellingen op het gebied van veiligheidsbeleid

Een veilige leer- en werkomgeving is een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek. Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) biedt aan hoger onderwijsinstellingen een samenwerkingsplatform om kennis, ervaring te delen en instrumenten te ontwikkelen op het gebied van veiligheid. Het programma brengt bestuurders, veiligheidsmanagers en experts bijeen en stimuleert kruisbestuiving om zo het veiligheidsbeleid in de sector te versterken. Per 1 september

Binnen het hoger onderwijs is er veel kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, maar niet iedere instelling heeft de (financiële) middelen om fulltime experts aan te stellen. Vanuit het devies ‘groot helpt klein’ stellen Hogeschool Rotterdam, InHolland en Windesheim elk een expert ter beschikking voor gratis consults op de onderwerpen crisismanagement, zorgwekkend gedrag en integraal veiligheidsbeleid. Paul Goossens, Timo Stortenbeker en Michael Mehrow staan klaar om hun ruime ervaring en expertise met u te delen. Op uw aanvraag komen zij bij uw instelling langs om met u in gesprek te gaan over zorgwekkend gedrag, crisismanagement of hoe u uw veiligheidsbeleid hebt ingericht. In deze gesprekken krijgt u van onze experts tips, tricks en handvatten hoe u uw veiligheidsbeleid nog sterker kan maken.

Naast consultancy op locatie zullen onze experts ook workshops geven waar u zich gratis voor kunt inschrijven wanneer u geïnteresseerd bent. De workshops zullen op deze website worden aangekondigd.

Bent u inmiddels benieuwd geworden naar onze experts? Hieronder stellen we ze voor:

Thema crisismanagement

Wanneer er crisis ontstaat op uw instelling is het van essentieel belang de situatie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Hiervoor is een goede crisisorganisatie onmisbaar en onze expert Michael Mehrow kan u adviseren over hoe u dit kan bereiken. Michael heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marachaussee en is inmiddels al jaren actief als veiligheidsmanager bij hogeschool Windesheim. Daarnaast heeft hij als voorzitter van de werkgroep Crisismanagement binnen het programma IV-HO veel kennis en ervaring opgedaan op dit thema.

Thema zorgwekkend gedrag

Als voorzitter van de werkgroep ‘Zorgwekkend Gedrag’ en geestelijk vader van de e-learning ‘Zorgwekkend Gedrag’ over dit onderwerp heeft Paul Goossens ruime ervaring met het thema zorgwekkend gedrag. De e-learning is in het rapport van mevr Azough over [naam + link] uitgeroepen tot best practise voor het ho. Samen met zijn ervaring als integraal veiligheidsmanager aan de hogeschool van Rotterdam kan Paul uw instelling adviseren op operationeel, tactisch en strategisch niveau in de omgang met zorgwekkend gedrag van studenten,

Thema integraal veiligheidsbeleid

Om een goede kosten- en batenanalyse te kunnen maken waarbij risico’s en kansen worden afgewogen is een integrale benadering van veiligheid belangrijk. Timo Stortenbeker, manager Integrale Veiligheid aan hogeschool Inholland, kan uw instelling (evt aan de hand van een quickscan) helpen bij het implementeren en borgen van een integraal veiligheidsbeleid. Timo heeft zich al bijna 15 jaar ingezet voor Inholland en is een vaste waarde voor het programma IV-HO.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent in een gratis consult met één van onze experts of nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Secretariaat@integraalveilig-ho.nl .

Verslag bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering

Met een uitwisseling, stage of semester in het buitenland verrijken studenten hun leerervaring. International offices bij universiteiten en hogescholen zetten zich voor dit doel met veel energie in, maar daarbij speelt wel de vraag hoever de verantwoordelijkheid reikt voor hun studenten in het buitenland wanneer zij betrokken raken bij een natuurramp, ongeluk of (gewelds)incident. Op 23 juni kwamen medewerkers van 25 verschillende universiteiten en hogescholen samen met ISO, LSVb, Nuffic en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het te hebben over crisismanagement en de zorgplicht van universiteiten en hogescholen voor studenten in het buitenland.

Uit de bijeenkomst bleek dat er grote behoefte is aan meer samenwerking op dit gebied. Om dit te faciliteren en concrete stappen te zetten heeft het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs een mailinglijst en online community gemaakt waar alle medewerkers van international offices vragen en best practices op het gebied van veiligheid uit kunnen wisselen. Daarnaast is er een werkgroep opgericht om kaders te bepalen voor gezamenlijke tools en oplossingen, zoals een 24/7 contact center om studenten in geval van nood bij te kunnen staan. Over dit onderwerp wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd in december.

Om toegevoegd te worden aan de community ‘veiligheid en internationalisering’ en om een uitnodiging te ontvangen voor volgende bijeenkomsten kunt u contact opnemen met charlie.vangenuchten@surfnet.nl.

Bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering 23 juni

Op 23 juni organiseert het programma IV-HO de bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering. De bijeenkomst zal van 13.00 tot 17.00 in Utrecht plaatsvinden.

 Aanleiding

Als er zich nu een natuurramp voor zou doen in het buitenland, weet u dan hoeveel studenten van uw instelling zich daar bevinden? Kunt u ze bereiken? En is het uw taak om ervoor te zorgen dat zij weer veilig naar huis kunnen komen? En hoe zit het als zij betrokken zijn bij een ongeluk of een geweldincident als zij op uitwisseling of stage in het buitenland zijn?

 Doel

Bovenstaande vragen houden veel hoger onderwijsinstellingen in Nederland bezig. Om te bespreken wat de reikwijdte van de zorgplicht van instellingen is, om best practices te delen hoe men om kan gaan met crisissituaties of incidenten in het buitenland en vast te stellen of er nog extra tools moeten worden ontwikkeld, organiseert het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) met medewerking van de Nuffic en het ministerie van Buitenlandse Zaken de bijeenkomst Veiligheid en Internationalisering op 23 juni.

 Praktische informatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden van 13.00 tot 17.00 op het kantoor van SURFnet in Utrecht. De bijeenkomst zal starten met een aantal korte presentaties met best practices met daarna een interactieve sessie om tot concrete vervolgstappen te komen. De bijeenkomst is gericht op medewerkers van international offices die geïnteresseerd zijn in het thema veiligheid/crisismanagement en er is plaats voor 20 personen. Deelname is gratis.

 Aanmelden

U kunt zich per mail opgeven bij Charlie van Genuchten: charlie.vangenuchten@surfnet.nl

Een e-learning voor het onderbuikgevoel

Op 29 mei presenteerde speciaal rapporteur Naima Azough haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals aan minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris van Rijn (VWS). In het rapport wordt onder meer de professionele eenzaamheid aangekaart op het gebied van zorgwekkend gedrag waarmee docenten en andere professionals te kampen hebben. Zij maken bijvoorbeeld agressief gedrag mee in hun contact met studenten, of hebben vermoedens van radicalisering of suïcide, terwijl niet altijd de tools en ondersteuning vanuit de instelling voorhanden zijn om hiermee om te gaan.

Om professionals en de instellingen zelf te ondersteunen en meer kennis en kunde te geven over wat zij kunnen doen bij studenten met zorgwekkend gedrag lanceerde het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) daarom gelijktijdig met de presentatie van het rapport een e-learning over dit onderwerp.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de problematiek die zich onder studenten voor kan doen. Begin januari 2017 maakte het Bureau Studentenartsen bijvoorbeeld bekend dat zelfdoding de tweede doodsoorzaak onder studenten is. Er zijn daarnaast in de media voldoende voorbeelden bekend geworden van studenten die geweld pleegden of uitreisden naar Syrie. De aanslag in Manchester werd gepleegd door een student.

Als docent zie je dagelijks studenten waarbij je een onderbuikgevoel hebt. Negen van de tien keer is er niets ernstigs aan de hand, maar het is belangrijk om te weten dat je in gesprek kunt gaan met de student en je collega’s om te zorgen dat je onderbuikgevoel niet onbeantwoord blijft,” aldus Halima Maakoul, docent van het jaar HvA 2016. De e-learning zorgwekkend gedrag is specifiek gericht om docenten vertrouwen te geven in hun eigen professionaliteit en een handelingskader te bieden als zij met deze problematiek te maken krijgen.

De e-learning is te bereiken via https://integraalveilig-ho.nl/elearning-zg/ en is gemaakt door een team veiligheidsexperts en onderwijskundigen verbonden aan het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs.

Aankondiging cyber-crisisoefening NOZON

Na het succes van OZON organiseert het programma Integrale Veilig Hoger Onderwijs in samenwerking met SURFnet en SURFcert weer een cyber-crisisoefening. Het zal dit jaar minder groots worden aangepakt met een kortere table top oefening van 1 a 2 uur. Alle bij SURF aangesloten instellingen kunnen meedoen aan de NOZON oefenweken van 2 t/m 13 […]

Netwerkbijeenkomst Zorgwekkend gedrag Noord Nederland – 15 juni 2017