Na het inventariseren van de risico’s en kansen moet het instellingsbestuur de kaders en uitgangspunten voor het integraal veiligheidsbeleid bepalen.

Nog te vaak is de verantwoordelijkheid voor veiligheid versnipperd binnen een hogeronderwijsinstelling en zijn beleidsplannen slechts op deelgebieden geschreven. Het risico hiervan is dat u bij sommige calamiteiten geen duidelijke verantwoordelijke afdeling of functionaris kunt aanwijzen bij calamiteiten.

Bij een integrale aanpak moeten verschillende afdelingen en functionarissen (bij voorkeur onder regie) samenwerken, zodat er structureel aandacht is voor het voorkomen en beheersen van onveilige situaties. Integraal veiligheidsbeleid is beleid dat niet alleen reageert op losstaande incidenten, maar ook de achterliggende problematiek aanpakt en proactief anticipeert op de toekomst.

Instrumenten per thema

Integraal

Kennis- en dilemmafiches

Toolkit IV-HO

Video veiligheidsbeleid

Crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Privacy-modelbeleid

SURFaudit

Kennisveiligheid

Terrorismebestrijding

Internationalisering

Risk analysis higher education institutions

Gebouwveiligheid en bhv

Sociale veiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Integriteit

Arbo en milieu

Arboportaal